ที่มา :  IMDB

 

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ [พากย์ไทย] (66 ตอนจบ+ตอนพิเศษ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 1
02Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 2
03Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 3
04Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 4
05Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 5
06Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 6
07Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 7
08Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 8
09Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 9
10Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 10
11Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 11
12Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 12
13Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 13
14Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 14
15Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 15
16Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 16
17Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 17
18Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 18
19Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 19
20Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 20
21Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 21
22Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 22
23Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 23
24Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 24
25Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 25
26Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 26
27Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 27
28Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 28
29Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 29
30Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 30
31Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 31
32Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 32
33Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 33
34Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 34
35Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 35
36Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 36
37Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 37
38Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 38
39Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 39
40Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 40
41Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 41
42Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 42
43Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 43
44Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 44
45Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 45
46Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 46
47Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 47
48Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 48
49Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 49
50Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 50
51Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 51
52Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 52
53Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 53
54Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 54
55Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 55
56Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 56
57Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 57
58Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 58
59Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 59
60Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 60
61Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 61
62Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 62
63Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 63
64Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 64
65Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 65
66Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP. 66 จบ
67Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – ตอนพิเศษ
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง