ที่มา :  Wikipedia.org

 

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน [พากย์ไทย] (78 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 1
02The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 2
03The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 3
04The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 4
05The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 5
06The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 6
07The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 7
08The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 8
09The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 9
10The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 10
11The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 11
12The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 12
13The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 13
14The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 14
15The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 15
16The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 16
17The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 17
18The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 18
19The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 19
20The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 20
21The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 21
22The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 22
23The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 23
24The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 24
25The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 25
26The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 26
27The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 27
28The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 28
29The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 29
30The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 30
31The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 31
32The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 32
33The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 33
34The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 34
35The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 35
36The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 36
37The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 37
38The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 38
39The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 39
40The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 40
41The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 41
42The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 42
43The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 43
44The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 44
45The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 45
46The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 46
47The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 47
48The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 48
49The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 49
50The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 50
51The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 51
52The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 52
53The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 53
54The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 54
55The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 55
56The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 56
57The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 57
58The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 58
59The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 59
60The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 60
61The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 61
62The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 62
63The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 63
64The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 64
65The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 65
66The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 66
67The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 67
68The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 68
69The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 69
70The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 70
71The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 71
72The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 72
73The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 73
74The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 74
75The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 75
76The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 76
77The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 77
78The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน – EP. 78 จบ