Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง [พากย์ไทย+ซับไทย] (25 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 1
02Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 2
03Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 3
04Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 4
05Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 5
06Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 6
07Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 7
08Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 8
09Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 9
10Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 10
11Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 11
12Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 12
13Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 13
14Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 14
15Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 15
16Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 16
17Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 17
18Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 18
19Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 19
20Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 20
21Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 21
22Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 22
23Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 23
24Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 24
25Boys Over Flower (F4 เกาหลี) รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง – EP. 25 จบ