ที่มา : IMDB

 

City Hunter ซิตีฮันเตอร์ [พากย์ไทย] (20 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 1
02City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 2
03City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 3
04City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 4
05City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 5
06City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 6
07City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 7
08City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 8
09City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 9
10City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 10
11City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 11
12City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 12
13City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 13
14City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 14
15City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 15
16City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 16
17City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 17
18City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 18
19City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 19
20City Hunter ซิตีฮันเตอร์ – EP. 20 จบ