ที่มา :  IMDB       Prime Video

 

CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 [พากย์ไทย+ซับไทย] (13 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP. 1
02CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP. 2
03CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP. 3
04CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP. 4
05CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP. 5
06CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.6
07CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.7
08CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.8
09CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.9
10CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.10
11CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.11
12CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.12
13CSI: Cyber Season 1 หน่วยสืบสวนสะท้านไซเบอร์ ปี 1 – EP.13 จบ
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง