ที่มา :  Wikipedia.org    IMDB

 

CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 [พากย์ไทย] (22 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 1
02CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 2
03CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 3
04CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 4
05CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 5
06CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 6
07CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 7
08CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 8
09CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 9
10CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 10
11CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 11
12CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 12
13CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 13
14CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 14
15CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 15
16CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 16
17CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 17
18CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 18
19CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 19
20CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 20
21CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 21
22CSI: Las Vegas Season 12 ไขคดีปริศนาเวกัส ปี 12 – EP. 22 จบ
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง