ที่มา :  Asianwiki.com    IMDB

 

Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร [พากย์ไทย+ซับไทย] (24 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 1
02Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 2
03Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 3
04Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 4
05Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 5
06Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 6
07Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 7
08Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 8
09Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 9
10Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 10
11Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 11
12Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 12
13Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 13
14Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 14
15Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 15
16Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 16
17Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 17
18Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 18
19Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 19
20Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 20
21Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 21
22Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 22
23Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 23
24Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร – EP. 24 จบ