ที่มา :  IMDB

 

Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ [ซับไทย] (11 ตอนจบ + 2 ตอนพิเศษ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 1
02Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 2
03Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 3
04Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 4
05Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 5
06Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 6
07Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 7
08Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 8
09Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 9
10Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 10
11Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – EP. 11 จบ
12Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – ตอนพิเศษ
13Densha Otoko แชทรักหนุ่มรถไฟ – Deluxe