ที่มา  :    Prime Video    IMDb

 

Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 [พากย์ไทย+ซับไทย] (12 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 1 : Living The Dream
02Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 2 : Remains To Be Seen
03Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 3 : Blinded By The Light
04Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 4 : Dex Takes A Holiday
05Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 5 : Dirty Harry
06Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 6 : If I Had A Hammer
07Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 7 : Slack Tide
08Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 8 : Road Kill
09Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 9 : Hungry Man
10Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 10 : Lost Boys
11Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 11 : Hello, Dexter Morgan
12Dexter Season 4 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 – EP. 12 : The Getaway (จบ)
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง