ที่มา :  IMDB

 

Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ [พากย์ไทย+ซับไทย] (21 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 1
02Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 2
03Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 3
04Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 4
05Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 5
06Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 6
07Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 7
08Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 8
09Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 9
10Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 10
11Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 11
12Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 12
13Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 13
14Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 14
15Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 15
16Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 16
17Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 17
18Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 18
19Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 19
20Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 20
21Emergency Couple ปักเข็มรัก สลักใจเธอ – EP. 21 จบ