Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ [พากย์ไทย] (24 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 1
02Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 2
03Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 3
04Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 4
05Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 5
06Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 6
07Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 7
08Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 8
09Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 9
10Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 10
11Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 11
12Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 12
13Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 13
14Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 14
15Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 15
16Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 16
17Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 17
18Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 18
19Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 19
20Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 20
21Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 21
22Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 22
23Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 23
24Faith The Great Doctor สุภาพบุรุษยอดองครักษ์ – EP. 24 จบ