ที่มา :  IMDB

 

Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ [พากย์ไทย] (16 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 1
02Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 2
03Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 3
04Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 4
05Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 5
06Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 6
07Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 7
08Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 8
09Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 9
10Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 10
11Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 11
12Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 12
13Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 13
14Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 14
15Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 15
16Goblin Guardian: The Lonely and Great God ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ – EP. 16 จบ