ที่มา :  IMDB

 

God's Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด [พากย์ไทย] (16 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 1
02God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 2
03God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 3
04God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 4
05God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 5
06God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 6
07God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 7
08God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 8
09God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 9
10God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 10
11God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 11
12God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 12
13God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 13
14God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 14
15God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 15
16God’s Gift: 14 Days 14 วัน สวรรค์กำหนด – EP. 16 จบ