Gokusen ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู [พากย์ไทย+ซับไทย] (รวมทุกภาคจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 1
02Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 2
03Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 3
04Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 4
05Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 5
06Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 6
07Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 7
08Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 8
09Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 9
10Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 10
11Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 11
12Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – EP. 12 จบ
13Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – ตอนพิเศษ (1) Goodbye Class 3D ~ Yankumi’s Tearful Graduation
14Gokusen Season 1 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 1 – ตอนพิเศษ (2) Goodbye Class 3D ~ Yankumi’s Tearful Graduation
15Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 1
16Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 2
17Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 3
18Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 4
19Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 5
20Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 6
21Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 7
22Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 8
23Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 9
24Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – EP. 10 จบ
25Gokusen Season 2 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 2 – ตอนพิเศษ
26Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 1
27Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 2
28Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 3
29Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 4
30Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 5
31Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 6
32Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 7
33Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 8
34Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 9
35Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 10
36Gokusen Season 3 ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู ภาค 3 – EP. 11 จบ
37Gokusen 2009 Special The Movie