ที่มา :  IMDB

 

Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ [ซับไทย] (26 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 1
02Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 2
03Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 3
04Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 4
05Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 5
06Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 6
07Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 7
08Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 8
09Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 9
10Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 10
11Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 11
12Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 12
13Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 13
14Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 14
15Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 15
16Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 16
17Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 17
18Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 18
19Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 19
20Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 20
21Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 21
22Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 22
23Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 23
24Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 24
25Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 25
26Got a Crush on You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ – EP. 26 จบ