ที่มา  :    IMDb

 

Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ [พากย์ไทย] (36 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 1
02Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 2
03Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 3
04Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 4
05Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 5
06Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 6
07Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 7
08Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 8
09Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 9
10Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 10
11Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 11
12Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 12
13Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 13
14Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 14
15Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 15
16Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 16
17Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 17
18Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 18
19Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 19
20Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 20
21Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 21
22Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 22
23Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 23
24Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 24
25Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 25
26Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 26
27Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 27
28Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 28
29Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 29
30Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 30
31Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 31
32Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 32
33Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 33
34Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 34
35Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 35
36Gye Baek คเยแบ็ก ยอดขุนพลกู้บัลลังก์ – EP. 36 จบ