ที่มา Asianwiki.com  IMDB

 

Sangdo (Im Sang-ok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง [พากย์ไทย] (32 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 1
02Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 2
03Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 3
04Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 4
05Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 5
06Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 6
07Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 7
08Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 8
09Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 9
10Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 10
11Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 11
12Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 12
13Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 13
14Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 14
15Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 15
16Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 16
17Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 17
18Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 18
19Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 19
20Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 20
21Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 21
22Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 22
23Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 23
24Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 24
25Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 25
26Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 26
27Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 27
28Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 28
29Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 29
30Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 30
31Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 31
32Sangdo (Imsangok) อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง – EP. 32 จบ