ที่มา   :    IMDb

 

Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด [พากย์ไทย] (18 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 1
02Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 2
03Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 3
04Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 4
05Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 5
06Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 6
07Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 7
08Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 8
09Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 9
10Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 10
11Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 11
12Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 12
13Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 13
14Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 14
15Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 15
16Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 16
17Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 17
18Love Story in Harvard กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด – EP. 18 จบ