ที่มา  :  IMDb

 

Seo-Young, My Daughter ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง [พากย์ไทย] (50 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 1
02My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 2
03My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 3
04My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 4
05My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 5
06My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 6
07My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 7
08My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 8
09My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 9
10My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 10
11My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 11
12My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 12
13My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 13
14My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 14
15My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 15
16My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 16
17My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 17
18My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 18
19My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 19
20My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 20
21My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 21
22My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 22
23My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 23
24My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 24
25My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 25
26My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 26
27My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 27
28My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 28
29My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 29
30My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 30
31My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 31
32My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 32
33My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 33
34My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 34
35My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 35
36My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 36
37My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 37
38My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 38
39My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 39
40My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 40
41My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 41
42My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 42
43My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 43
44My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 44
45My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 45
46My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 46
47My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 47
48My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 48
49My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 49
50My Daughter Seo Young ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – EP. 50 จบ