ที่มา : IMDB

 

My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน [พากย์ไทย] (16 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 1
02My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 2
03My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 3
04My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 4
05My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 5
06My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 6
07My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 7
08My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 8
09My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 9
10My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 10
11My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 11
12My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 12
13My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 13
14My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 14
15My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 15
16My Girl รักหมดใจยัยกะล่อน – Ep. 16 จบ