ที่มา :  IMDB

 

My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ [พากย์ไทย] (16 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 1
02My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 2
03My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 3
04My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 4
05My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 5
06My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 6
07My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 7
08My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 8
09My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 9
10My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 10
11My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 11
12My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 12
13My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 13
14My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 14
15My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 15
16My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผม! เป็นจิ้งจอกครับ – EP. 16 จบ