ที่มา  :  IMDb

 

My Lucky Star ฝากรักมากับดาว [พากย์ไทย] (25 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 1
02My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 2
03My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 3
04My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 4
05My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 5
06My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 6
07My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 7
08My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 8
09My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 9
10My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 10
11My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 11
12My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 12
13My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 13
14My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 14
15My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 15
16My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 16
17My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 17
18My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 18
19My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 19
20My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 20
21My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 21
22My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 22
23My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 23
24My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 24
25My Lucky Star ฝากรักมากับดาว – EP. 25 จบ