แหล่งที่มา : wiki

 

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] (60 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 1
02Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 2
03Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 3
04Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 4
05Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 5
06Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 6
07Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 7
08Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 8
09Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 9
10Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 10
11Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 11
12Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 12
13Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 13
14Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 14
15Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 15
16Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 16
17Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 17
18Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 18
19Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 19
20Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 20
21Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 21
22Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 22
23Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 23
24Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 24
25Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 25
26Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 26
27Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 27
28Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 28
29Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 29
30Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 30
31Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 31
32Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 32
33Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 33
34Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 34
35Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 35
36Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 36
37Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 37
38Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 38
39Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 39
40Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 40
41Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 41
42Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 42
43Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 43
44Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 44
45Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 45
46Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 46
47Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 47
48Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 48
49Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 49
50Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 50
51Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 51
52Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 52
53Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 53
54Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 54
55Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 55
56Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 56
57Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 57
58Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 58
59Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 59
60Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง EP. 60 จบ