ที่มา : IMDB

 

Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน [พากย์ไทย] (51 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 1
02Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 2
03Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 3
04Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 4
05Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 5
06Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 6
07Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 7
08Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 8
09Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 9
10Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 10
11Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 11
12Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 12
13Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 13
14Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 14
15Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 15
16Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 16
17Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 17
18Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 18
19Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 19
20Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 20
21Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 21
22Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 22
23Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 23
24Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 24
25Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 25
26Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 26
27Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 27
28Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 28
29Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 29
30Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 30
31Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 31
32Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 32
33Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 33
34Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 34
35Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 35
36Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 36
37Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 37
38Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 38
39Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 39
40Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 40
41Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 41
42Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 42
43Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 43
44Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 44
45Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 45
46Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 46
47Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 47
48Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 48
49Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 49
50Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 50
51Flowers of the Prison อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน – EP. 51 จบ