ที่มา : Asianwiki.com

 

Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง [พากย์ไทย+ซับไทย] (24 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 1
02Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 2
03Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 3
04Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 4
05Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 5
06Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 6
07Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 7
08Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 8
09Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 9
10Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 10
11Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 11
12Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 12
13Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 13
14Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 14
15Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 15
16Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 16
17Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 17
18Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 18
19Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 19
20Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 20
21Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 21
22Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 22
23Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 23
24Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง – EP. 24 จบ
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง