ที่มา : TVB Thailand ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

 

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 (Journey to the West 1998) [พากย์ไทย] 42 ตอนจบ
ตอนที่ชื่อตอน
01ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 1
02ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 2
03ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 3
04ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 4
05ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 5
06ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 6
07ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 7
08ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 8
09ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 9
10ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 10
11ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 11
12ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 12
13ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 13
14ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 14
15ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 15
16ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 16
17ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 17
18ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 18
19ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 19
20ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 20
21ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 21
22ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 22
23ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 23
24ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 24
25ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 25
26ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 26
27ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 27
28ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 28
29ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 29
30ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 30
31ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 31
32ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 32
33ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 33
34ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 34
35ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 35
36ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 36
37ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 37
38ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 38
39ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 39
40ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 40
41ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 41
42ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 – ตอนที่ 42 จบ
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง