ที่มา: https://www.imdb.com/title/tt1676673/

 

Lee San, Wind of the Palace ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] (77 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 1
02Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 2
03Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 3
04Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 4
05Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 5
06Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 6
07Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 7
08Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 8
09Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 9
10Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 10
11Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 11
12Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 12
13Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 13
14Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 14
15Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 15
16Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 16
17Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 17
18Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 18
19Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 19
20Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 20
21Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 21
22Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 22
23Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 23
24Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 24
25Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 25
26Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 26
27Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 27
28Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 28
29Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 29
30Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 30
31Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 31
32Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 32
33Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 33
34Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 34
35Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 35
36Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 36
37Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 37
38Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 38
39Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 39
40Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 40
41Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 41
42Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 42
43Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 43
44Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 44
45Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 45
46Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 46
47Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 47
48Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 48
49Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 49
50Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 50
51Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 51
52Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 52
53Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 53
54Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 54
55Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 55
56Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 56
57Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 57
58Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 58
59Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 59
60Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 60
61Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 61
62Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 62
63Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 63
64Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 64
65Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 65
66Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 66
67Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 67
68Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 68
69Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 69
70Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 70
71Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 71
72Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 72
73Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 73
74Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 74
75Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 75
76Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 76
77Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 77 จบ