ที่มา :  IMDB

 

Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน [พากย์ไทย] (39 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 1
02Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 2
03Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 3
04Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 4
05Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 5
06Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 6
07Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 7
08Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 8
09Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 9
10Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 10
11Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 11
12Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 12
13Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 13
14Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 14
15Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 15
16Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 16
17Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 17
18Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 18
19Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 19
20Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 20
21Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 21
22Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 22
23Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 23
24Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 24
25Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 25
26Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 26
27Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 27
28Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 28
29Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 29
30Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 30
31Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 31
32Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 32
33Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 33
34Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 34
35Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 35
36Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 36
37Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 37
38Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 38
39Princess Ja-Myung จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน – EP. 39 จบ