ที่มา  :    Prime Video      IMDB

 

Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 [พากษ์ไทย+ซับไทย] (22 ตอนจบ+ตอนพิเศษ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 1+2 : Scylla + Breaking and Entering
02Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 3 : Shut Down
03Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 4 : Eagles and Angels
04Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 5 : Safe and Sound
05Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 6 : Blow Out
06Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 7 : Five the Hard Way
07Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 8 : The Price
08Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 9 : Greatness Achieved
09Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 10 : The Legend
10Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 11 : Quiet Riot
11Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 12 : Selfless
12Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 13 : Deal or No Deal
13Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 14 : Just Business
14Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 15 : Going Under
15Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 16 : The Sunshine State
16Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 17 : The Mother Lode
17Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 18 : VS.
18Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 19 : S.O.B.
19Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 20 : Cowboys and Indians
20Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 21 : Rate of Exchange
21Prison Break season 4 แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – EP. 22 : Killing Your Number
22Prison Break season 4 The Final Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 – ตอนพิเศษ The Old Ball and Chain + Free
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง