ที่มา :  IMDB

 

The Great Queen Seondeok ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน [พากย์ไทย] 62 ตอนจบ
ตอนที่ชื่อตอน
01Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 1
02Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 2
03Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 3
04Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 4
05Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 5
06Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 6
07Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 7
08Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 8
09Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 9
10Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 10
11Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 11
12Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 12
13Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 13
14Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 14
15Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 15
16Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 16
17Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 17
18Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 18
19Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 19
20Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 20
21Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 21
22Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 22
23Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 23
24Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 24
25Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 25
26Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 26
27Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 27
28Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 28
29Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 29
30Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 30
31Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 31
32Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 32
33Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 33
34Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 34
35Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 35
36Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 36
37Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 37
38Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 38
39Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 39
40Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 40
41Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 41
42Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 42
43Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 43
44Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 44
45Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 45
46Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 46
47Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 47
48Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 48
49Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 49
50Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 50
51Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 51
52Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 52
53Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 53
54Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 54
55Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 55
56Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 56
57Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 57
58Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 58
59Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 59
60Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 60
61Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 61
62Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน – EP. 62 จบ