ที่มา  :  IMDb

 

Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค [พากย์ไทย] (20 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 1
02Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 2
03Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 3
04Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 4
05Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 5
06Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 6
07Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 7
08Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 8
09Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 9
10Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 10
11Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 11
12Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 12
13Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 13
14Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 14
15Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 15
16Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 16
17Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 17
18Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 18
19Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 19
20Rooftop Prince ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค – EP. 20 จบ