ที่มา :  IMDB

 

Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ…นายซางดู [พากย์ไทย] (16 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 1
02Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 2
03Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 3
04Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 4
05Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 5
06Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 6
07Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 7
08Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 8
09Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 9
10Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 10
11Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 11
12Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 12
13Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 13
14Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 14
15Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 15
16Sangdoo, Let’s Go to School! บันทึกหัวใจ นายซางดู – EP. 16 จบ