ที่มา :  IMDB

 

Tazza สงครามรัก สงครามพนัน [พากย์ไทย] (21 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 1
02Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 2
03Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 3
04Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 4
05Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 5
06Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 6
07Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 7
08Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 8
09Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 9
10Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 10
11Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 11
12Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 12
13Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 13
14Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 14
15Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 15
16Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 16
17Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 17
18Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 18
19Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 19
20Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 20
21Tazza สงครามรัก สงครามพนัน – EP. 21 จบ