ที่มา  :  IMDb

The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ [พากย์ไทย] (26 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 1
02The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 2
03The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 3
04The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 4
05The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 5
06The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 6
07The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 7
08The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 8
09The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 9
10The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 10
11The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 11
12The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 12
13The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 13
14The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 14
15The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 15
16The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 16
17The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 17
18The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 18
19The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 19
20The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 20
21The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 21
22The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 22
23The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 23
24The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 24
25The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 25
26The Great Ambition ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์ – EP. 26 จบ