ที่มา :  Monomax      IMDB

 

The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ [พากย์ไทย] 20 ตอนจบ
ตอนที่ชื่อตอน
01The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 1
02The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 2
03The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 3
04The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 4
05The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 5
06The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 6
07The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 7
08The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 8
09The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 9
10The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 10
11The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 11
12The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 12
13The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 13
14The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 14
15The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 15
16The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 16
17The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 17
18The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 18
19The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 19
20The King 2 Hearts รักยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อเธอ – EP. 20 จบ