ที่มา :  WeTV     IMDB

 

The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ [พากย์ไทย+ซับไทย] (40 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 1
02The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 2
03The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 3
04The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 4
05The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 5
06The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 6
07The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 7
08The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 8
09The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 9
10The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 10
11The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 11
12The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 12
13The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 13
14The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 14
15The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 15
16The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 16
17The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 17
18The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 18
19The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 19
20The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 20
21The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 21
22The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 22
23The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 23
24The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 24
25The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 25
26The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 26
27The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 27
28The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 28
29The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 29
30The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 30
31The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 31
32The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 32
33The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 33
34The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 34
35The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 35
36The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 36
37The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 37
38The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 38
39The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 39
40The Last Immortal ตำนานรักผนึกสวรรค์ – EP. 40 จบ