ที่มา   :    WeTV     IMDb

 

The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย [พากย์ไทย+ซับไทย] (39 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 1
02The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 2
03The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 3
04The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 4
05The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 5
06The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 6
07The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 7
08The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 8
09The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 9
10The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 10
11The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 11
12The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 12
13The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 13
14The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 14
15The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 15
16The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 16
17The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 17
18The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 18
19The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 19
20The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 20
21The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 21
22The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 22
23The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 23
24The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 24
25The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 25
26The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 26
27The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 27
28The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 28
29The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 29
30The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 30
31The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 31
32The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 32
33The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 33
34The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 34
35The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 35
36The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 36
37The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 37
38The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 38
39The Legend of ShenLi ปฐพีไร้พ่าย – EP. 39 จบ