ที่มา :  Wikipedia.org    IMDB

 

The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ [พากย์ไทย] (24 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 1
02The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 2
03The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 3
04The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 4
05The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 5
06The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 6
07The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 7
08The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 8
09The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 9
10The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 10
11The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 11
12The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 12
13The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 13
14The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 14
15The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 15
16The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 16
17The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 17
18The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 18
19The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 19
20The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 20
21The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 21
22The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 22
23The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 23
24The Legend ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ – EP. 24 จบ