ที่มา  :  IMDb

 

The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง [ซับไทย] (18 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 1
02The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 2
03The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 3
04The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 4
05The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 5
06The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 6
07The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 7
08The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 8
09The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 9
10The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 10
11The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 11
12The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 12
13The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 13
14The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 14
15The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 15
16The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 16
17The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 17
18The King of Dramas โอละพ่อ ละครอลเวง – EP. 18 จบ