ที่มา :  Wikipedia

 

The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา [พากย์ไทย+ซับไทย] (20 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 1
02The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 2
03The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 3
04The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 4
05The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 5
06The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 6
07The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 7
08The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 8
09The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 9
10The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 10
11The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 11
12The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 12
13The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 13
14The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 14
15The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 15
16The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 16
17The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 17
18The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 18
19The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 19
20The Moon That Embraces The Sun ลิขิตรักตะวันและจันทรา – EP. 20 จบ