ที่มา  :  IMDb

Tokujo kabachi!! [ซับไทย] (20 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Tokujo kabachi – EP. 1
02Tokujo kabachi – EP. 2
03Tokujo kabachi – EP. 3
04Tokujo kabachi – EP. 4
05Tokujo kabachi – EP. 5
06Tokujo kabachi – EP. 6
07Tokujo kabachi – EP. 7
08Tokujo kabachi – EP. 8
09Tokujo kabachi – EP. 9
10Tokujo kabachi – EP. 10
11Tokujo kabachi – EP. 11
12Tokujo kabachi – EP. 12
13Tokujo kabachi – EP. 13
14Tokujo kabachi – EP. 14
15Tokujo kabachi – EP. 15
16Tokujo kabachi – EP. 16
17Tokujo kabachi – EP. 17
18Tokujo kabachi – EP. 18
19Tokujo kabachi – EP. 19
20Tokujo kabachi – EP. 20 จบ