Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล [พากย์ไทย] (16 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 1
02Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 2
03Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 3
04Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 4
05Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 5
06Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 6
07Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 7
08Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 8
09Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 9
10Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 10
11Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 11
12Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 12
13Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 13
14Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 14
15Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 15
16Wild Romance รักพลิกล็อคของหนุ่มเบสบอล – EP. 16 จบ