ที่มา :  Prime Video    IMDB

 

Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 [พากย์ไทย+ซับไทย] (20 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 1
02Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 2
03Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 3
04Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 4
05Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 5
06Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 6
07Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 7
08Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 8
09Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 9
10Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 10
11Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 11
12Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 12
13Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 13
14Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 14
15Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 15
16Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 16
17Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 17
18Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 18
19Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 19
20Fringe Season 1 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 1 – EP. 20 จบ
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง