ที่มา :  Prime Video    IMDB

 

Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 [พากย์ไทย+ซับไทย] (23 ตอนจบ)
ตอนที่ชื่อตอน
01Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 1
02Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 2
03Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 3
04Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 4
05Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 5
06Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 6
07Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 7
08Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 8
09Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 9
10Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 10
11Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 11
12Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 12
13Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 13
14Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 14
15Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 15
16Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 16
17Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 17
18Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 18
19Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 19
20Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 20
21Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 21
22Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 22
23Fringe Season 2 ฟรินจ์ เลาะปมพิศวงโลก ปี 2 – EP. 23 จบ
ดูภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง